Disclaimer

Algemeen
Dit blog heeft als doel te informeren en is niet-commercieel van aard.
De site is mogelijk gemaakt door  WordPress, het gebruikte thema is ‘Twenty seventeen’.

Maker
Alle teksten zijn geschreven door Parveen Kanhai, tenzij anders aangegeven.

Beeldmateriaal
Bij het maken van deze blog zijn uitsluitend beelden gebruikt uit openbare databases. Hierbij is aangenomen dat dit materiaal rechtenvrij is en online gedeeld kan worden. Wanneer echter beeldmateriaal wordt getoond waarvan uw instelling  (mede)rechthebbende is en voor het gebruik waarvan u niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, ofwel voor het gebruik waarvan u geen toestemming verleent, kunt u  hiervan melding maken via: info@toentezien.nl

Beperkte aansprakelijkheid
Er is getracht correcte informatie weer te geven in alle berichten. ‘Toen te zien’ draagt echter geen verantwoordelijkheid wanneer onvolledige of onjuiste informatie via de website wordt gekregen. ‘Toen te zien’ aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoek en gebruik van dit blog en de informatie die hier wordt gepresenteerd, dan wel voor enige schade ontstaan door het openen, opslaan of gebruik van via deze site verkregen bestanden van welke aard dan ook. Het gebruiken van informatie verkregen via dit blog geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. De teksten van eerder geplaatste berichten kunnen op elk moment wijzigen, zonder dat dit vooraf of achteraf wordt medegedeeld.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen en hyperlinks naar externe databases, blogs en websites worden niet voortdurend door de maker gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. ‘Toen te zien’ aanvaardt bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid en geeft geen garanties voor de werking en inhoud van die websites.

Privacy
‘Toen te zien’ is educatief van aard. Het doel is kennis verspreiden over mensvertoningen, ook bekend als völkerschau of human zoo. Er is geen intentie kennis te verwerven over de lezers van de berichten. Dit houdt in dat er geen IP-adressen, e-mailadressen of locatiegegevens worden verzameld. Na een bezoek kunnen gebruikers de cookies die WordPress opslaat zelf verwijderen.

error: