Over

Lantaarnplaat met portretten van ‘verre volken’, Collectie Museum Rotterdam,
inv.nr. 34401-3

Hoe kwam de niet-westerse mens in beeld bij Europeanen in de negentiende en twintigste eeuw?
Dit blog stelt deze vraag centraal aan de hand van afbeeldingen, foto’s, advertenties en krantenverslagen. Dit materiaal is afkomstig uit online databases en voor een ieder vrijelijk te raadplegen.

Er zijn verschillende thema’s te onderscheiden, waaronder: het circus, musea en zogeheten mensvertoningen. Heden ten dage lijken ze ver van elkaar verwijderd, maar in de negentiende en twintigste eeuw waren het domeinen waar de ‘ander’ toen te zien was – ook in letterlijke zin. Met name mensvertoningen waren een wijdverbreid en grootschalig verschijnsel in de gehele westerse wereld. Mensen uit Azië, Afrika, de Amerika’s en het Midden-Oosten werden gerekruteerd om in het Westen op te treden voor een betalend publiek. Groepen mannen, vrouwen en kinderen waren te zien op de kermis, dierentuinen, sociëteiten en amusementshallen en vanaf de jaren 1880 in nagebouwde ‘koloniale’ dorpen.

De mensvertoningen zijn grotendeels uit het collectieve geheugen verdwenen. Historici hebben het onder de aandacht gebracht als human zoo, zij stellen dat het vermaak grote invloed had op opvattingen over de buiten-Europese wereld. Daarom wordt in de blogberichten zowel naar Nederland als naar omringende Europese landen gekeken.

Alle berichten op dit blog zijn, tenzij anders aangegeven, geschreven door Parveen Kanhai: info[a]toentezien.nl

Rotterdam, 2018.

error: